آیا حسابرسی توسط حسابداران رسمی انجام می شود ؟

با توجه به هدف مشتری از انجام عملیات حسابرسی کارشناسان ما نحوه انجام حسابرسی را توضیح داده و درصورتی که نیاز به صورتهای مالی مورد تایید حسابداران رسمی داشته باشند اینکار توسط حسابداران رسمی (حسب مورد موسسات حسابرسی معتمد بورس یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ) انجام خواهد شد در غیر این صورت […]

با توجه به هدف مشتری از انجام عملیات حسابرسی کارشناسان ما نحوه انجام حسابرسی را توضیح داده و درصورتی که نیاز به صورتهای مالی مورد تایید حسابداران رسمی داشته باشند اینکار توسط حسابداران رسمی (حسب مورد موسسات حسابرسی معتمد بورس یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ) انجام خواهد شد در غیر این صورت اگر هدف حسابرسی صرفا بررسی وضعیت شرکت ، تهیه گزارشات داخلی و درون سازمان و یا حل اختلافات مالی و حسابداری بین شرکا و سهامداران و سایر دلایلی که براساس آن تصمیم به حسابرسی گرفته شده است ، باشد این کار توسط حسابداران خبره و متخصص انجام خواهد شد .
لازم به ذکر است کیفیت انجام امور حسابرسی در هر دو حالت فوق برابر بوده و صرفا گزارش حسابرسی در حالت اول به امضا و تایید کارشناسان رسمی می رسد .