با صدور بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی

معافیت مالیاتی ورود ارز از طریق گمرکات ورودی ابلاغ شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، معافیت مالیاتی ورود ارز از طریق مبادی ورودی رسمی را جهت اجرا، به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در ابلاغیه دکتر داود منظور، خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: با عنایت به مصوبه مراجع قانونی ذیربط، ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله) معاف از مالیات است. براساس این مصوبه، هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد نماید و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های ذیربط مکلف شده اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا ورود ارز تسهیل و فعالان در این حوزه، نگران موضوع مالیات و واکاوی منشاء سرمایه نشوند.
در انتهای این بخشنامه آمده است: مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد این مصوبه، اقدام مقتضی را معمول نمایند.

 

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید