شماره تماس :02188990405

اطلاعیه پیرامون اظهارنامه برآوردی وفق مقررات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم

اطلاعیه پیرامون اظهارنامه برآوردی وفق مقررات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم

فهرست مطالب

اطلاعیه پیرامون اظهارنامه برآوردی وفق مقررات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم

   

    مطابق قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم (اصلاحی مصوب 1394/04/31) درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می­کند.

     با توجه به قسمت اخیر تبصره (3) ماده (22) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم،  عدم ارائه ترازنامه و یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هریک از صورت های مالی مذکور یا صورت­های فوق حسب مورد به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی مربوط تلقی نمی­گردد.

     در اجرای احکام قانونی فوق، سازمان امور مالیاتی کشور در حال تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات برای مودیان ذیل می باشد:

  1. صاحبان مشاغلی که در عملکرد سال 1398 نسبت به ارائه فرم مربوط به موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اقدام لیکن مستند به مقررات قانونی و اسناد و مدارک واصله مشمول شرایط قانونی مندرج در دستورالعمل موضوع تبصره ماده (100) قانون مذکور نبوده­اند.
  2. تمامی مودیانی که اظهارنامه تسلیمی آنها برای عملکرد سال 1399 با توجه به توضیحات فوق ، منطبق با مقررات قانونی نبوده است.
  3. تمامی مودیان دارای فعالیت که از ارائه اظهارنامه مالیاتی برای فعالیت شغلی خود در موعد مقرر قانونی خودداری نموده ­اند.

   با عنایت به قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم (اصلاحی مصوب 1394/04/31) مودیان مذکور در صورتی که نسبت به برگ تشخیص مالیات برآوردی صادره ابلاغ شده که به موجب اظهارنامه برآوردی ایجادی تولیدشده است معترض باشند، می­بایست همزمان با تسلیم اعتراض خود، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی منطبق با فعالیت واقعی و مطابق مقررات از طرق پیش بینی شده به اداره امور مالیاتی مربوط اقدام نمایند. بدیهی است وفق مقررات ماده مذکور در صورتی که مودیان مالیاتی همراه با تسلیم اعتراض خود نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی با شروط قانونی یاد شده در مهلت مقرر قانونی  اقدام ننمایند، اعتراض آنها مسموع و قابل رسیدگی نخواهدبود.

پرینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button