بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

بخشنامه: 200/1401/36 موضوع: عدم مشمولیت اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالیات موضوع بند (خ) تبصره (6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور   متن بخشنامه:  با عنایت به این که در صدر بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به صراحت مالیات موصوف را «مالیات بر دارایی سالانه» اعلام […]

بخشنامه شماره 200/1401/29 مورخ 1401/05/27

  بخشنامه شماره 200/1401/29 مورخ 1401/05/27 موضوع: شمول حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود شماره: 200/1401/29 تاریخ: 1401/05/27 درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه گذاری در اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری […]

پرونده مالیاتی ترخیص کاران و کارگزاران محترم امور گمرکی

موضوع بخشنامه: درخصوص پرونده مالیاتی ترخیص کاران و کارگزاران محترم امور گمرکی شماره: 210/10500/ص تاریخ: 1401/05/24 مدیر کل محترم امور مالیاتی استان با عنایت به ضرورت پیگیری مستمر و جدی موضوع پیشگیری و مقابله با سوء استفاده از کارت بازرگانی و بهره گیری از ظرفیت های درون و برون سازمانی مانند اعمال تبصره ماده 157 قانون مالیات های […]

بخشنامه ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

دستورالعمل شماره ۵۳۱/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۲۵/ ۴/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی 🔸🔸تاریخ اجرا: ۱/ ۶/ ۱۴۰۱ ◾️تمامی مؤدیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند. برای این دسته از مؤدیان، اوراق […]

ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

⭕️ ابلاغیه مورخ ٢٢/ ۴/ ١۴٠١ معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص؛ 🔸چگونگی “ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم” در رابطه با دستورالعمل شماره ۵۳۰ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۴۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی دانلود بخشنامه

تمدید اظهارنامه ارزش افزوده بهار تا 26 تیر ماه 1401

مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده بهار تا 26 تیر ماه 1401 تمدید شد. سازمان امور مالیاتی کشور با بخشنامه جدید اعلام کرد: موضوع: ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول(بهار) سال 1401 حداکثر تا تاریخ 1401/04/26 تمدید شد. متن بخشنامه: به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و […]

تمدید مجدد مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل تا پایان تیرماه

تمدید مجدد مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل تا پایان تیرماه ✍ باستناد نامه شماره ۲۰۰/۷۳۳۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ سازمان امور مالیاتی مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل و نیز ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم تا ۳۱/ ۴/ ۱۴۰۱ تمدید شد. بخشنامه […]

ارسال آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ارسال آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شماره: 200/1401/14 تاریخ: 1401/03/28 بخشنامه 14 1401 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان س مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به پیوست تصویر آیین نامه […]

قابل توجه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)(تمدید مهلت اظهارنامه تا 15 تیر ماه)

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور قابل توجه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)(تمدید مهلت اظهارنامه  تا 15 تیرماه) به موجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا تاریخ 1401/4/15 تمدید می‌شود. لذا صاحبان محترم مشاغلی که تاکنون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده (100) […]