راهکارهای مدیریتی

راهکار تحت وب آتی کام راه حل مناسبی برای دورکاری سازمانی و کار در شرکتها و سازمانهایی با پراکندگی جغرافیایی است. با بکارگیری راهکار تحت وب آتی کام شما می توانید تمامی نرم افزارهای تحت ویندوز خود را بصورت متمرکز و مجازی در هر زمان و هر مکان در اختیار کاربران خود قرار دهید. در […]

راهکار تحت وب آتی کام راه حل مناسبی برای دورکاری سازمانی و کار در شرکتها و سازمانهایی با پراکندگی جغرافیایی است. با بکارگیری راهکار تحت وب آتی کام شما می توانید تمامی نرم افزارهای تحت ویندوز خود را بصورت متمرکز و مجازی در هر زمان و هر مکان در اختیار کاربران خود قرار دهید.

در حقیقت این راهکار به شما کمک می کند که با کمترین هزینه، امنیت بالا و به آسانی، نرم افزارهای تحت ویندوز خود را به نرم افزارهای قابل اجرا بر روی همه مرورگرها تبدیل کنید.

آتی تراز یک راهکار مدیریتی مبتنی بر هوش تجاری می باشد. این راهکار، بصورت کاملاً اتوماتیک داده های نرم افزار سپیدار را دریافت نموده و پس از پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات، گزارشات گرافیکی متنوعی ارائه می کند.

آتی تراز به تفسیر داده‌ها و اطلاعات در شناخت نقاط قوت و ضعف، کشف فرصت‌های جدید و ایجاد مزیت رقابتی کمک نماید.

آتی تراز یک راهکار مدیریتی مبتنی بر هوش تجاری می باشد. این راهکار، بصورت کاملاً اتوماتیک داده های نرم افزار سپیدار را دریافت نموده و پس از پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات، گزارشات گرافیکی متنوعی ارائه می کند.

آتی تراز به تفسیر داده‌ها و اطلاعات در شناخت نقاط قوت و ضعف، کشف فرصت‌های جدید و ایجاد مزیت رقابتی کمک نماید.

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان گروه پیشداد تماس حاصل نمایید .