شماره: 14169/200/ص

تاریخ: 09/11/1400

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی

مطابق بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران­قیمت در سال 1400 مشمول مالیات بر دارایی (سالیانه) می­ باشند. به موجب مفاد بند 3 آیین‌نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت 58792 هـ  مورخ 14/07/1400 هیأت محترم وزیران، شهرداری­ ها موظفند داده­ ها و اطلاعات مالکیت مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را به نحوی که سازمان درخواست می ­نماید از طریق برخط و وب‌سرویس ظرف مدت پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قراردهند. لذا پیرو نامه شماره 44589/210/د مورخ 1400/07/28 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی مقرر می‌دارد; هر اداره کل ضمن برقراری ارتباط با شهرداری ­های محدوده حوزه مالیاتی خود، اقلام داده‌ها و اطلاعات را به شرح ذیل نامه یادشده درخواست نموده و پس از دریافت، با هماهنگی معاونت فناوری­ های مالیاتی نسبت به ارسال آن‌ها اقدام نماید.

منبع:بخشنامه: 200/14169/ص (tax.gov.ir)

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید