پیامدهای عدم استفاده از تبصره ماده 100 برای صاحبان مشاغل

چنانچه صاحبان مشاغل به جای استفاده از تبصره ماده 100 اظهارنامه عادی بدهند و اسناد و مدارک مالی لازم را در اختیار نداشته باشند،با پیامدهای زیر مواجه خواهند شد:

  1. عدم تعلق معافیت ماده 101
  2. عدم بهره مندب از ضریب تعدیل تبصره ماده 100 و محاسبه مالیات با نرخ ماده 131 که در کمترین حالت موجب دو برابر شدن مالیات آن ها می شود.
  3. تعلق جریمه کتمال درآمد نسبت به اطلاعاتی که در اظهارنامه ثبت نکرده باشند.
  4. جریمه دفاتر برای اشخاص گروه اول 
  5.  در تبصره ماده 100 فقط گردش پوز لحاظ شده ولی در رسیدگی اظهارنامه ها گردش کل حساب های مودی لحاظ می شود.

 

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید