شماره تماس :02188990405

پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به همراه همه ی بخشنامه ها و ضوابط آن

پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به همراه همه ی بخشنامه ها و ضوابط آن

فهرست مطالب

جهت مطالعه بیشتر pdf مفاد قوانین پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و دستورالعمل های صدور صورتحساب را دانلود نمایید.

فهرست مقاله:

کلیه ی بخشنامه ها و اطلاعات مربوط به سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی
نشانی سایت های مهم
اول : مفاد قوانین پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
تکالیف اشخاص مشمول
تشویق ها و تسهیلات
ضمانت های اجرائی(جرائم)
نظارت بر اجراء
دوم:دستورالعمل های صدور صورت حساب الکترونیکی
سوم:مفاد آیین نامه و دستورالعمل ها
مؤدیان ثبت نام و اجرای قانون کسب و کار
سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
تعاریف و تفاوت پایانه های فروشگاهی با سامانه مؤدیان
سامانه مؤدیان(مشمولین ثبتنام)
اهداف سازمان امور مالیاتی از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
چه کسانی مشمول انجام اینکار هستند ؟
انواع صورتحساب الکترونیکی چیست؟
حسب دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، سه نوع صورتحساب پیش بینی شده است که عبارتند از:
تفاوت بین صورتحساب الکترونیکی نوع اول با نوع دوم چیست؟
چند روش برای ارسال صورتحساب الکترونیکی وجود دار؟
حافظه مالیاتی
وضوع صورتحساب الکترونیکی اصلی:
صورتحساب الکترونیکی اصلی
صورتحساب الکترونیکی اصلاحی
صورتحساب الکترونیکی ابطالی
صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش
کارپوشه
کارپوشه فعال
کارپوشه غیر فعال
مواردی که کارپوشه غیرفعال بوده و مؤدی امکان ورود به سامانه را داشته ولی امکان ثبت حافظه جدید و صدور صورتحساب در کارپوشه را ندارد
پرینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button