طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم که دولت به منظور توسعه عدالت مالیاتی آن را تنظیم کرده است. افراد حقیقی و حقوقی که بر اساس قانون ۹۵ مالیات شامل پرداخت مالیات می شوند وظیفه دارند، در پایان هر فصل صورت کاملی از معاملات فصلی انجام گرفته ی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند. حداکثر فرصت برای ارائه ی صورت معاملات فصلی سی روز پس از پایان فصل است. چنانچه در زمان مقرر صورت معامله های فصلی توسط صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی به اداره مالیات ارائه نگردد،مشمول پرداخت جرایم می شوند…

image_pdfpdfimage_printپرینت
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید