مشاوره و رسیدگی به پرونده های مالیاتی سال ۹۷

نکاتی در مورد مشاوره مالیاتی  ۹۷ ، بررسی و پیگیری اعتراضات نسبت به میزان مالیات وضع شده و بررسی اصطلاحاتی مانند رسیدگی به پرونده های مالیاتی، تنظیم لایحه هیات بدوی، تنظیم لایحه هیات تجدید نظر، بررسی و ممیزی پرونده های مالیاتی و حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی

از جمله مواردی که در مشاوره مالیاتی ۹۷ به آن پرداخته می شود بررسی و پیگیری اعتراضاتی است که مودی نسبت به میزان مالیات وضع شده از سوی سازمان دارد. در این راستا ممکن است با اصطلاحاتی مانند رسیدگی به پرونده های مالیاتی، تنظیم لایحه هیات بدوی، تنظیم لایحه هیات تجدید نظر، بررسی و ممیزی پرونده های مالیاتی و حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی مواجه شوید.

در مشاوره مالیاتی سعی میشود تا با بررسی امور مالی و فرایند حسابداری و دراستای قوانین مالیاتی از مشکلات و جرائم مالیاتی جلوگیری شود. مشاوره مالیاتی بعد از پایان سال مالی صرفا میتواند در خصوص نحوه آماده کردن مدارک جهت ارائه به ممیز مالیاتی (بند ۲ ماده ۹۷ با موضوع برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک جهت رسیدگی ) و همچنین حضور در هیات بند ۳ موضوع ماده ۹۷ ق.م.م و یا پیگیری برگ تشخیص ، اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی سال ۹۷ ، حضور در هیات حل اختلاف بدوی و تجدید نظر و … باشد

مشاوره مالیاتی و حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی ۹۷

چنانچه اشخاص حقیقی و یا حقوقی از میزان مالیات تعیین شده بر درآمد آنها  اعتراض داشته باشند  در فاصله زمانی ۱۰ روز می توانند با حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی، مطالبات خود را پیگیری نمایند. در این راستا ممکن است شنیده شود که مودیان از سوی سازمان مالیاتی شامل بند سه شده اند. اگر با قانون مالیاتی آشنا باشید خواهید دانست که ماده ۹۷ ق.م.م دارای سه بند است که اخذ مالیات به موجب این سه بند به صورت علی الراس اجرا خواهد شد. برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی، می توان اقدام به تنظیم  لایحه بند ۳ نمود. در مشاوره مالیاتی، با تنظیم لایحه دفاعیه بند سه دلایل اعتراض  به هیات اعلام می شود.

مشاوره مالیاتی و بررسی پرونده مالیاتی سال ۹۷

حل بسیاری از مشکلات مالیاتی با مشاوره مالیاتی و بررسی پرونده مالیاتی  به راحتی امکان پذیر است. با مشاوره مالیاتی صاحبان مشاغل گوناگون در جریان قوانین قرار خواهند گرفت و با حفظ روند پرداخت به موقع آن از جریمه های احتمالی در امان خواهند بود . چرا که بسیاری از جریمه های مالیاتی به دلیل عدم آگاهی افراد نسبت به این قوانین است و چنانچه در پرداخت مالیات خوش حساب باشند از سوی سازمان با بخشودگی و معافیت مواجه خواهند شد.

 

 

Bookmark(0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *