محاسبه حقوق اردیبهشت 1401

ساعت کاری:

شنبه تا پنج شنبه، هر روز 7 ساعت و 20دقیقه

(روز کاری)22 = (تعطیل رسمی)4 – (جمعه) 5 – (روز) 31

(ساعت موظفی اردیبهشت 1401)161= (ساعت کاری یک روز)7/33×22

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه 8 ساعت،پنجشنبه ها 4 ساعت

(روز کاری)17 = (تعطیل رسمی)4 – (پنجشنبه)5 – (جمعه) 5 – (روز) 31

136= (ساعت کاری یک روز)8×17

(ساعت کاری پنجشنبه)20=5×4

(ساعت موظفی اردیبهشت 1401) 156=136+20

پایه سنوات:(شرط تعلق: داشتن 1 سال سابقه در کارگاه فعلی)

حقوق بیش از 5/600/000 تا 15/000/000 مشمول 10% مالیات حقوق است.

[print_link]
image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید