مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارکنان چیست؟

برای محاسبه عیدی و پاداش کارکنان از سیستم و فرمول خاصی تبعیت می شود. این سیستم حقوق و دستمزد در هر سال تغییراتی را متحمل می شود.بنابراین با پایان هر سال شما باید از سیستم حقوق و دستمزد مخصوص به همان سال مطلع شوید

برای محاسبه عیدی و پاداش کارکنان از سیستم و فرمول خاصی تبعیت می شود. این سیستم حقوق و دستمزد  در هر سال تغییراتی را متحمل می شود.بنابراین با پایان هر سال شما باید از سیستم حقوق و دستمزد  مخصوص به همان سال مطلع شوید.برای محاسبه عیدی و پاداش کارکنان از سیستم و فرمول خاصی تبعیت می شود. این سیستم حقوق و دستمزد  در هر سال تغییراتی را متحمل می شود.بنابراین با پایان هر سال شما باید از سیستم حقوق و دستمزد  مخصوص به همان سال مطلع شوید. بنا بر قانون مصوب در این زمینه کارفرمایان موظفند که به همه کارکنان خود مبلغی معادل شصت روز آخرین مزد هر فرد به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کنند.  مبلغی که به کارکنان با این عنوان پرداخت می گردد نباید از مزد نود روز سال بیشتر شود. این سیستم حقوق و دستمزد  برای  افرادی که حداقل به مدت یک سال مشغول به کار هستند باید اعمال گردد. اگر فردی در بین کارکنان کمتر از یک سال در مجموعه مشغول به کار باشد، مبلغ پرداختی به او به میزان مزد شصت روز کاری و به اندازه کارکرد فرد در سال محاسبه می شود. البته کارفرمایان می توانند در صورت تمایل خود بیش از این مقدار به کارکنان خود پرداخت کنند و این از نظر قانونی منعی نخواهد داشت. در مطلب بالا صرفا سیستم حقوق و دستمزد  و قانون آن برای شما بیان شد و این مساله بنا بر نظر کارفرمایان می تواند تغییر کند اما از نظر قانونی نباید کمتر از این مقدار باشد.اکر کارفرما مزایایی را برای کارکنان خود در طول سال در نظر گرفته باشد این مزایا در سیستم حقوق و دستمزد  بخشی از مبلغ پاداش یا عیدی محسوب نمی گردند. در نهایت باید گفت حداقل میزان پرداختی پاداش یا عیدی در سیستم حقوق و دستمزد  برای کارکنان به میزان شصت روز کاری برای کارکنانی خواهد بود که به مدت یک سال مشغول به کار بوده اند. همچنین در سیستم حقوق و دستمزد  افراد روز مزد بر اساس مزد سه ماه آخر خود عیدی و پاداش دریافت می کنند.

 

 

Bookmark(0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *