قانون مالیاتهای مستقیم تبصره ۱۱ ماده ۵۳

قابل توجه مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری

قانون مالیاتهای مستقیم تبصره ۱۱ ماده ۵۳ : مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در‌‌غیر این‌صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر‌ درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.

با توجه به اعلام نظر کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی ؛ مقررات تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۸۰ مورد بررسی مجدد کارشناسی قرار گرفت و بدینوسیله مفادجزء ب بند ۵ بخشنامه شماره ۳۵۴۸۱ مورخ ۱۹/ ۶/ ۸۱ اصلاح و جهت رعایت آن نسبت به مالیات عملکرد سال ۱۳۸۱ و بعد متذکر میگردد:

درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدو پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشد به این ترتیب چنانچه زیربنای واحد یا واحدهای مسکونی حسب مورد بیش از حد نصابهای تعیین شده باشد ، درآمد اجاره حاصل از مازاد نصابهای مزبور با رعایت تبصره ۳ ماده ۵۳ قانون مذکور , مشمول مالیات مقرر خواهد بود و در موارد املاک مشاعی معافیت مقرر نسبت به سهم مشاعی هریک از مالکین لحاظ خواهد شد .

توجه شود در مواردی که مالک دارای چند ملک باشد , می تواند با انتخاب خود, مجموعاً تا میزان حد نصابهای تعیین شده از املاک معرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخواردار گردد و همچنین در احتساب زیربنای مفید ساختمان , ملحقات و قسمتهای مشاعی ملک شامل بالکن , پارکینگ , انباری خارج از واحد مسکونی , نورگیرهای غیر مسقف شیشه ای , راه پله , زیرزمین های غیر مسکونی جزء زیربنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد . سایر موارد بخشنامه فوق الذکر به قوت خود باقی است .

Bookmark(0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *