اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور – قابل توجه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)
به اطلاع می رساند که آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) برای عملکرد سال 1400 تا پایان خرداد ماه 1401 می باشد. بر این اساس، مودیان مالیاتی مکلف اند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیاتی به نشانیwww.my.tax.gov.ir نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و یا حسب مورد تکمیل فرم تبصره موضوع ماده(100) قانون مالیات های مستقیم، اقدام نمایند.

به اطلاع می رساند که آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) برای عملکرد سال 1400 تا پایان خرداد ماه 1401 می باشد. بر این اساس، مودیان مالیاتی مکلف اند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیاتی به نشانیwww.my.tax.gov.ir نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و یا حسب مورد تکمیل فرم تبصره موضوع ماده(100) قانون مالیات های مستقیم، اقدام نمایند.

درصورت عدم انجام تکالیف قانونی، علاوه بر محرومیت از معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی، مشمول جرائم مقرر در قانون خواهند شد.

 
image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید