شماره تماس :02188990405

زمانبندی جدید اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در جریان تصویب می باشد

زمانبندی جدید اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در جریان تصویب می باشد

فهرست مطالب

ماده واحده- متون زیر به عنوان تبصره های (2) تا (6) به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398 الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (1) تلقی میشود:

تبصره 2 _ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف استظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبتنام و عضویت کلیه اشخاص مشول در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.

تبصره 3 _ الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمان بندی زیر انجام میشود:

  1. شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1401/10/01
  2. شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ 1401/08/01.
  3. اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1402/01/01
  4. صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ 1402/04/01
  5. صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (95) قانون مالیات های مستقیم از تاریخ 1402/07/01
  6. کلیه اشخاص باقی مانده از تاریخ 1402/10/01

تبصره 4 _ تاریخ های مذکور در تبصره (3) این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در هر گونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد.

تبصره 5 _ تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره (3) این ماده، حکم قسمت اخیر ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورت حساب های صادره خارج از سامانه مودیان تا پایان دوره های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (97) قانون مالیات های مستقیم قابل پذیرش می باشد.

تبصره 6 _ تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره (3) این ماده،مفاد ماده (191) قانون مالیات های مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می باشد.

آیین نامه نحوه اعمال بخشودگی موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

پرینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button