معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:

رسیدگی به اعتراضات از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری اعتراضاتی که از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی ثبت شوند، مورد رسیدگی قرار می گیرند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدتقی پاکدامن ضمن اشاره به رویکرد جدید سازمان جهت هوشمندسازی مالیاتی، اظهار داشت: در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (238) اصلاحی قانون مالیات‏های مستقیم، مودیان محترم مالیاتی اعترضات خود به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/ استرداد را باید از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی  www.my.tax.gov.ir ثبت نمایند تا بتوانند از امکان رسیدگی مجدد برخوردار شوند.
وی با اشاره به دستاوردهای رویکرد تحولی خاطرنشان کرد: این اقدام به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض و تکریم ارباب رجوع و کاهش مراجعات حضوری انجام گرفته و اعتراضاتی که تا تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه، کمافی السابق از طریق پستی و یا به صورت حضوری به ادارات کل امور مالیاتی ارائه شده اند، نیز قابل رسیدگی مجدد می باشند؛ اما از تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری، صرفا اعتراضاتی که از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک این سازمان ثبت شده باشند، مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
گفتنی است جزئیات نحوه اعتراض به برگ تشخیص/ مطالبه/ استرداد مالیات بر اساس آخرین اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سایت اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.intamedia.ir بخش اطلاعیه ها، قابل دسترس است.
image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید