کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی می توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir   فهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های  پرداخت الکترونیک خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام نمایند.image_pdfpdfimage_printپرینت
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید