تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند غیرفعال خواهند شد. لذا مودیان باید با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir پرونده مالیاتی متناظر با هر دستگاه یا درگاه را انتخاب نمایند.

image_pdfpdfimage_printپرینت
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید