رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد:
  

دستورالعمل فرآیند استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی، فرآیند استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی، فرآیند استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر داود منظور باتوجه به تصویب و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، نحوه و فرآیند استرداد موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02  را در دو محور شامل «قبل از پیاده سازی و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» و «بعد از پیاده سازی و استقرار سامانه مودیان» به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

به موجب بند 8  این دستورالعمل، مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف است سامانه مؤدیان را به گونه ای طراحی نماید تا ظرف یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی، میزان مبالغ قابل استرداد (در خصوص مودیانی که جمع اعتبار مالیاتی آنان بیشتر از مالیات و عوارض فروش آنها می باشد) را در کار پوشه مؤدی درج نماید.

همچنین براساس بند 12 دستورالعمل صادره و در راستای مواد (۵) و (۸) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مؤدیان فاقد ثبت نام در سامانه مزبور، مشمول استرداد مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهند بود.

گفتنی است متعاقبا این دستورالعمل، در بخش «قوانین و مقررات» سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir قابل دسترس خواهد بود.

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید