1

دریافت بیش از 61 میلیون صورتحساب الکترونیکی تا نهمین روز فروردین 1402

به نقل از رسانه مالیاتی ایران، تاکنون بیش از 61 میلیون صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان ارسال شده است که از این تعداد، بیش از 46 میلیون صورتحساب توسط خود مودیان، حدود 14 میلیون صورتحساب با کمک شرکت‏ های معتمد و حدود 24 هزار صورتحساب نیز از طریق سامانه های دولتی ارسال شده است.

بر اساس این گزارش، تا نهم فروردین ماه سال جاری حدود 653 مودی موفق به ارسال صورتحساب الکترونیکی شده اند که از این تعداد 155 مورد بصورت مستقیم، حدود 480 مورد از طریق شرکت‌های معتمد و تعداد 18 مورد نیز از طریق سامانه های دولتی در سامانه مودیان ثبت شده است.

10 هزار مودی بصورت مستقیم، حدود 3 هزار مودی از طریق شرکت‏ های معتمد و بیش از یک هزار مودی نیز از طریق سامانه های دولتی تا نهمین روز فروردین ماه موفق به دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی شده اند.

شرکت‏ های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از اول آبان‏ ماه سال 1401 و شرکت‏ های دولتی و سایر دستگاه ‏های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از اول دی ‏ماه همان سال طبق قانون ملزم به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی شده اند. همچنین از ابتدای سال‏ 1402 نیز اشخاص حقوقی (به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400) مشمول اجرای این قانون گردیده اند.

مطالعه بیشتر

شرایط پذیرش صورتحساب‏‌های صادره مودیان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی

شناسه یکتای حافظه مالیاتی

صورتحساب الکترونیکی