شماره تماس :02188990405

خدمات گروه
حسابداری و مالیاتی پیشداد

خدمات گروه پیشداد

گروه خدمات حسابداری و مالیاتی پیشداد، درراستای جلب رضایت و آسودگی خاطر مشتریان خدمات خود را در اسرع وقت و بالاترین کیفیت ارائه می دهد.

خدمات مالیاتی

خدمات حسابداری

خدمات حسابرسی

خدمات گروه پیشداد

گروه خدمات حسابداری و مالیاتی پیشداد، درراستای جلب رضایت و آسودگی خاطر مشتریان خدمات خود را در اسرع وقت و بالاترین کیفیت ارائه می دهد.

خدمات نرم افزاری

خدمات مشاوره کسب وکار

خدمات حقوقی

سوالات متداول

کاهش هزینه های شرکت ها جلوگیری از تضییع حقوق مالی مشتریان مکانیزه شدن سیستم حسابداری و ارائه سیستم های مدرن و یکپارچه انجام امور مالی و مالیاتی در موعد مقرر ارائه مشاوره های مالیاتی جهت کاهش جرایم مالیاتی و ارزش افزوده و همچنین انجام تکالیف مالیاتی به روش صحیح بالابردن کیفیت واحد مالی و تمرکز ویژه جهت تهیه صورت های مالی و گزارشات مدیریتی وسایر نیازهای کارشناسان مالی و مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی بخشی از اهداف گروه مالی پیشداد می باشد.

مراحل رسیدگی به پرونده های مالیاتی در هیئت حل اختلاف چگونه است ؟

بعد از آنکه مودی اعتراض خود را درسامانه ثبت و به صورت کتبی اعلام نمود و مورد رسیدگی مجدد در سازمان امور مالیاتی قرار گرفت،این سازمان رای خود را به مودی ابلاغ میکند.

مراحل رسیدگی به پرونده های مالیاتی در هیئت حل اختلاف چگونه است ؟

بعد از آنکه مودی اعتراض خود را درسامانه ثبت و به صورت کتبی اعلام نمود و مورد رسیدگی مجدد در سازمان امور مالیاتی قرار گرفت،این سازمان رای خود را به مودی ابلاغ میکند.

مراحل رسیدگی به پرونده های مالیاتی در هیئت حل اختلاف چگونه است ؟

بعد از آنکه مودی اعتراض خود را درسامانه ثبت و به صورت کتبی اعلام نمود و مورد رسیدگی مجدد در سازمان امور مالیاتی قرار گرفت،این سازمان رای خود را به مودی ابلاغ میکند.

مراحل رسیدگی به پرونده های مالیاتی در هیئت حل اختلاف چگونه است ؟

بعد از آنکه مودی اعتراض خود را درسامانه ثبت و به صورت کتبی اعلام نمود و مورد رسیدگی مجدد در سازمان امور مالیاتی قرار گرفت،این سازمان رای خود را به مودی ابلاغ میکند.

مراحل رسیدگی به پرونده های مالیاتی در هیئت حل اختلاف چگونه است ؟

بعد از آنکه مودی اعتراض خود را درسامانه ثبت و به صورت کتبی اعلام نمود و مورد رسیدگی مجدد در سازمان امور مالیاتی قرار گرفت،این سازمان رای خود را به مودی ابلاغ میکند.

درخواست مشاوره

Call Now Button