شماره تماس :02188990405

حق مأموریت 

حق مأموریت 

فهرست مطالب

حق مأموریت 

به موجب ماده 46 قانون کار،به کارگری که برای انجام کار به مأموریت های خارج از محل کار اعزام شود مشروط بر اینکه:

  1. حداقل 50کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود.
  2. یا حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید،فوق العاده مأموریت تعلق میگیرد.
  • این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد.

حداقل مبلغ حق مأموریت برای یک روز در سال 1401   1/393/250 ریال است.

کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت کارگر را تأمین نماید،اما در مقابل هزینه غذا و محل اقامت یا هزینه آن مسئولیتی ندارد.

روش محاسبه حق مأموریت به صورت زیر است:

تعداد روزهای مأموریت × مزد مبنا/ مزد ثابت روزانه

نکته:

  1. چنانچه مأموریت در روز جمعه واقع شود،علاوه بر فوق العاده مأموریت،فوق العاده جمعه کاری نیز به کارگر تعلق میگیرد.
  2. انجام کار در زمان مأموریت،مانند انجام کار در محل اصلی کارگاه است، بنابراین هر نوع حادثه ای که در مدت زمان مأموریت رخ دهد،حادثه ضمن کار محسوب میشود.
  3. اضافه کار در روز مأموریت در قانون پیش بینی نگردیده است و قابل پرداخت نخواهد بود مگر اینکه بین کارفرما و کارگر(مأمور) در این خصوص توافق صورت پذیرفته باشد.در غیر اینصورت ملاک پرداخت همان حق مأموریت روزانه است.
پرینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button