نشست مشترک سازمان امور مالیاتی با بانک‌ها و موسسات اعتباری

  نشست مشترک سازمان امور مالیاتی با بانک‌ها و موسسات اعتباری

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور با هدف شناسایی و رفع ابهامات فنی، قانونی و اجرایی این قانون نشست مشترکی با شرکت های فعال در زمینه های بانکی، پولی و مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس برگزار کرد.

این جلسه با هدف تشریح کلیات قانون، روش های اجرا و نحوه تبادل اطلاعات و همچنین رفع ابهامات مودیان در خصوص نحوه و زمان صدور صورتحساب الکترونیکی و چگونگی استفاده از امضای الکترونیکی برگزارشد.

همچنین شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی به عنوان بازوی اجرایی قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به مودیان معرفی شدند تا طبق قانون در زمینه مشاوره و ارائه آموزش های لازم به مودیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی با این شرکت ها همکاری های لازم صورت گیرد.

لازم به ذکر است، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از اول آذرماه 1401 به عنوان اولین گروه فراخوان شده، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید