1

تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جذایم و تسیط بدهی تا پایان شهریور ماه 1402

نظر به درخواست های متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۱۸۴۲/د مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ در خصوص تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی، بدین وسیله عبارت
حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری
در بند (۲) نامه مذکور به
حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲” اصلاح میگردد.