تقویم حسابداری مرداد ماه 1401

15 مرداد:

شرح:ارسال معاملات فصلی دوره بهار 

جرائم عدم ارائه در موعد مقرر: 1%مبلغ معامله 

جرائم عدم پرداخت:

 

31مرداد:

شرح: ارسال لیست مالیات حقوق تیر ماه کارکنان 

جرائم عدم ارائه در موعد مقرر: 2% حقوق پرداختی 

جرائم عدم پرداخت: 10% مالیات متعلقه و ماهانه 2/5 %مالیات متعلقه

 

31مرداد:

شرح: ارسال لیست حق بیمه تیر ماه کارکنان 

جرائم عدم ارائه در موعد مقرر: 10% حق بیمه متعلقه 

جرائم عدم پرداخت: ماهانه 2% حق بیمه متعلقه 

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید