تقویم حسابداری شهریور ماه 1401

 

 ارسال لیست مالیات حقوق مرداد ۱۴۰۱ کارکنان

31 شهریور ماه آخرین موعد ارسال لیست مالیات حقوق مرداد کارکنان است. بنابراین  اگر در زمان مناسب  جرائم لیست مالیات حقوق اقدام نکنید، ۲ درصد حقوق پرداختی را باید به عنوان جریمه پرداخت کنید. جریمه عدم پرداخت نیز معادل ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه می باشد.

 ارسال لیست حق بیمه مرداد ماه ۱۴۰۱ کارکنان

31 شهریور ماه آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه مرداد ماه کارکنان است. جرائم عدم ارائه لیست حق بیمه در موعد مقرر معادل ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه است.اگر این جرائم پرداخت نشود ، ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه نیز جریمه تعلق خواهد گرفت.

شرکت خدمات مالیاتی و حسابداری پیشداد، تقویم جامع مالی و مالیاتی  را برای شما عزیزان تهیه کرده تا بتوانید در موعد مقرر کارهای مالیاتی را انجام دهید .

برای دیدن تقویم مالی و مالیاتی وارد لینک زیر شوید:

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید