شماره تماس :02188990405

بخشنامه شماره: 200/15098/ص (اعمال معافیت‏‌ها و مشوق‏‌های مالیاتی منوط به اجرای ماده 22 قانون پایانه‏‌های فروشگاهی)

بخشنامه شماره: 200/15098/ص (اعمال معافیت‏‌ها و مشوق‏‌های مالیاتی منوط به اجرای ماده 22 قانون پایانه‏‌های فروشگاهی)

فهرست مطالب

ضرورت اجراي مقررات ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان در رسيدگي به اظهارنامه هاي مالياتي عملکرد سال 1401 شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرا بورس و شرکت هاي دولتي و مطالبه جرايم موضوع ماده 22 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان

شماره: 200/15098/ص

تاريخ: 1402/08/20

ادارات کل امور مالياتی

با توجه به اجرايي شدن قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و فراخوان اجراي اين قانون از تاريخ 1401/08/01 براي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس و از تاريخ 1401/10/01 براي شرکت هاي دولتي و دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، پيرو بخشنامه شماره  200/1401/52 مورخ  1401/10/28  مقرر مي دارد:

1_ نظر به اينکه به موجب بندهاي (ب) و (پ) ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، عدم عضويت در سامانه موديان، عدم استفاده از پايانه فروشگاهي، عدم استفاده از حافظه مالياتي، استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير موديان، واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران و عدم اعلام شماره حساب يا حساب هاي بانکي واحد اقتصادي که گردش مالي واحد از طريق آن يا آن ها انجام مي شود به سازمان امور مالياتي کشور، موجب محروميت از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق هاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم در همان سال مالي مي شود، لذا ادارات کل امور مالياتي مي بايست، در رسيدگي به پرونده مالياتي عملکرد سال 1401 موديان يادشده، ضمن بررسي دقيق موارد فوق، در صورت احصاي هر يک از شرائط مندرج در بندهاي (ب) و (پ) ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق هاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم در سال مالي مورد رسيدگي مشروط بر اين که بازه زماني آغاز الزام آن ها به اجراي قانون مزبور، قبل از انقضاي پايان سال مالي دوره مالي مورد رسيدگي باشد، خودداري نمايند.

2_ باعنايت به اينکه تا پايان سال 1401 صرفاً شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت هاي دولتي و دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، براي ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونيکي از طريق سامانه موديان فراخوان شده اند، لذا در مورد ساير موديان تا زماني که فراخوان نشده اند، صرف نظر از اينکه صورتحساب هاي خريد آنها از طريق سامانه مزبور و يا خارج از آن صادر شده باشد، در صورت احراز اعتبار صحت معامله از سوي سازمان معتبر شناخته شده و با رعايت مقررات ماده (8) قانون ماليات برارزش افزوده مصوب 1400 مبناي محاسبه اعتبار مالياتي براي ايشان خواهد بود.

3_ فهرست اشخاص موضوع بند (1)، توسط مرکز تنظيم مقررات، نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان به ادارات کل امور مالياتي اعلام خواهد شد.

4_ بديهي است در صورت تصويب لايحه تسهيل تکاليف موديان در اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مطابق آن اقدام خواهد شد.

پرینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button