1

باید تمام اصناف به پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان متصل شوند

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی اصناف خاص و پردرآمد تاکید کرد و افزود: بر اساس اطلاعات واصله برخی از اصناف مثل آرایشگاه‏های زنانه، بنگاه‏های معاملات ملکی، طلافروشان، رستوران داران و …. مالیات خیلی اندکی در حدود ۲ تا ۱۰ میلیون تومان در سال می پردازند که این امر بیانگر فرار مالیاتی است و باید از آن جلوگیری کرد.

محبی نجم آبادی با بیان اینکه برای تعیین مالیات این نوع مشاغل خاص باید ضریب تعیین شده اصلاح شود، گفت: قطعا باید حساب تجاری این مشاغل خاص رصد شود و بر اساس سودی که از کارشان به دست می آورند، ضریب مالیات آنها تعیین و مالیات شان به این صورت محاسبه و پرداخت شود.