خرداد ماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

افزایش صد برابری حد نصاب مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم 

در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و حمایت از صاحبان مشاغل بدلیل شرایط اقتصادی کشور در دوران شیوع کرونا و بهره مندی حداکثری مودیان از شرایط مالیات مقطوع، سقف حد نصاب تبصره ماده 100 ق.م.م عملکرد 1400به مبلغ 48.000.000.000 ریال افزایش پیدا کرد.

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید