اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با مالیات بر جمع خودروهای تحت تملک اشخاص (موضوع بند «ش» قانون بودجه سال 1400)در پی انتشار فهرست هایی در خصوص میزان مالیات خودروها در فضای مجازی، به اطلاع می رساند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تعیین مالیات مالکان خودروها بر اساس مجموع ارزش خودروی هر شخص حقیقی و به تفکیک هر خودرو اقدام نموده و مراتب در موعد مقرر قانونی از طریق درگاه الکترونیک سازمان به هر مالک اطلاع رسانی خواهد شد.مبنای ارزشگذاری خودروها ارزش ابتدای سال 1400 و کسر 10% از ارزش به ازاء انقضاء هر سال از سال ساخت (مدل) خودرو (حداکثر 60%) بوده است.لذا به اطلاع می رساند فهرست های منتشرشده مطابق با واقعیت نبوده و فاقد اعتبار می باشد.   منبع:اطلاعیه مهم > سازمان امور مالیاتی کشور (intamedia.ir) 
image_pdfpdfimage_printپرینت
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید