ارسال آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شماره: 200/1401/14
تاریخ: 1401/03/28
بخشنامه
 
14
1401
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
س
مخاطبان/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
به پیوست تصویر آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی طی شماره 51091 مورخ  1401/03/22 رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.
image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید