شماره تماس :02188990405

بخشنامه: 230/44149/د

بخشنامه: 230/44149/د

فهرست مطالب

بخشنامه: 230/44149/د

ابلاغ فيزيکي اوراق دعوت به هيات با فاصله کمتر از 25 روز تا زمان تشکيل هيات

 

شماره: 230/44149/د

 

ادارات کل امور مالياتي

 با عنايت به عملياتي شدن دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 موضوع ترتيبات ابلاغ الکترونيکي اوراق مالياتي، بر مبناي اختيارات حاصل از ماده (6) دستورالعمل مذکور و با توجه به محدوديت‌ زماني مذکور در ماده (246) قانون ماليات‌هاي مستقيم در خصوص ابلاغ اوراق مذکور، قاعده ذيل در خصوص اوراق دعوت به هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي اعمال شده است:

«چنانچه فاصله بين صدور برگه دعوت به هيأت حل اختلاف مالياتي تا زمان تشکيل جلسه هيأت، کمتر از (25) روز باشد، براي اطمينان از رعايت مهلت تعيين شده در ماده (246) ق.م.م، برگه  مذکور به طور کلي وارد فرآيند ابلاغ الکترونيکي نشده و مي‌بايست به صورت فيزيکي به مؤديان مربوط ابلاغ شود. لذا صرفا براي آن دسته از برگه هاي دعوت به هيات که فاصله صدور آنها تا زمان تشکيل هيات کمتر از (25) روز است، امکان چاپ و ابلاغ فيزيکي برگه از لحظه صدور آن براي مأموران مالياتي ذيربط فراهم مي‌باشد.»

با عنايت به اهميت موضوع، ضروري است مراتب به نحو مقتضي به همکاران ذيربط اطلاع‌ رساني گردد تا در مورد آن دسته از اوراق دعوت به هيات حل اختلاف مالياتي که مشمول مقررات فوق مي شوند، اقدام لازم و به موقع جهت ابلاغ فيزيکي برگه ها انجام پذيرد.       

 

پرینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button